ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2018

                                  

                                       

                     Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

     

       ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  ΤΑ  ΜΕΛΗ   ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ  <<Ο ΦΑΡΟΣ>> ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ   ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ  05/03/2018  ΚΑΙ  ΩΡΑ  17:00  ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

<< ΑΣΤΕΡΑΣ>> ΜΕ ΘΕΜΑ <<ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017>>.Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.

Ενδεικτικές τιμές