Συνεταιρισμός ο «Φάρος»

Η αστική εταιρεία του ράδιο ταξί ιδρύθηκε το 1998 δούλεψε κανονικά για ένα μήνα και αφού πήρε τις απαραίτητες άδειες επαναλειτούργησε το 2000 έως και σήμερα προσφέροντας ανελλιπώς υπηρεσίες μεταφοράς.

Σαν συνεταιρισμός ραδιοταξί «ο Φάρος» λειτουργεί από το 2010 έχοντας ως μέλη του ,80 ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ οχημάτων.

Από τα τέλη του 2013 και τις αρχές του 2014 ο συνεταιρισμός ραδιοταξί «ο Φάρος» απέκτησε στόλο ειδικών οχημάτων μεταφοράς αποτελούμενο από:

  • 2 οχήματα ειδικών μισθώσεων για την μεταφορά ατόμων με κινητικά προβλήματα
  • 2 εννιαθέσια Ε.Δ.Χ οχήματα τα οποία βρίσκονται στην διάθεση των πελατών μας

Ενδεικτικές τιμές